Stornovací podmínky

Týdenní pobyty

dříve než 65 dnů před nástupem 15% z celkové částky za pobyt
od 64 do 56 dnů před nástupem 20% z celkové částky za pobyt
od 55 do 42 dnů před nástupem 30% z celkové částky za pobyt
od 41 do 31 dnů před nástupem 50% z celkové částky za pobyt
od 30 do 20 dnů před nástupem 80% z celkové částky za pobyt
od 19 do 8 dnů před nástupem 90% z celkové částky za pobyt
od 7 dnů do 0 dnů před nástupem 100% z celkové částky za pobyt

Víkendové pobyty

platí stejné stornovací podmínky.

Jestliže ze závažných důvodů se nebude moci daného víkendového termínu klient zúčastnit, je možné po domluvě daný termín nahradit jiným volným termínem.

 

Stornovací podmínky: vstupují v platnost dnem zaplacení zálohy na pobyt.Každý klient má právo objednaný pobyt zrušit a to výhradně písemnou formou. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení dokladu o zrušení objednávky. Pokud za sebe klient najde náhradu nebo si po domluvě termín vymění, storno poplatky se neúčtují.

 

Majitel si vyhrazuje právo zrušit klientovi závazně objednaný pobyt a to v případě, kdy klient neuhradí včas a v termínu předepsanou zálohu nebo doplatek pobytu. V tomto případě uhradí klient majiteli storno poplatky dle výše uvedených stornovacích podmínek.

 

Storno zasílejte výhradně písemnou formou na naší emailovou adresu Felicita.chata@seznam.cz