Základní pravidla pro užívání chaty Felicita

1. Při příjezdu se řiďte pokyny ubytovatele.

2. Hosté jsou povinni při odjezdu uvést chatu do původního stavu

3. Při příjezdu zkontrolujte funkčnost technických zařízení. Pokud při odjezdu bude zjištěna závada, je Vaší povinností tuto závadu odstranit, případně uhradit škodu v plné výši.

4. Hosté jsou povinni se při vstupu do chaty přezout do vlastní domácí obuvi, zejména do pokojů s koberci je nutné chodit v domácí obuvi.

5. Uvnitř chaty platí přísný zákaz kouření. Na terase jsou k dispozici popelníky, proto nedopalky odhazujte pouze tam. Popelníky je nutné v den odjezdu umýt.

6. Pokud hosté způsobí ubytovateli jakoukoliv škodu nebo chatu předají s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude jim škoda v plné výši odečtena z kauce.

7. Jestliže se nedopatřením rozbije nebo poškodí jakékoliv nádobí či věc, nahlaste to , prosím, majiteli

8. Ukliďte s vašimi dětmi dětský koutek – hračky uložte zpět na původní místo.

9. Ukliďte s vašimi dětmi dětské hřiště, hračky z pískoviště umyjte, půjčené hry dejte na určené místo.

10. Právo užívat chatu mají pouze platící hosté.

11. Hrubé porušení pravidel používání chaty může vést k předčasnému ukončení pronájmu ze strany pronajímatele bez náhrady, včetně propadnutí kauce.

12. Provozovatel neručí za ztráty a škody na věcech a majetku hosta, které vznikly jeho vlastní neopatrností nebo nedbalostí.

13. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné úrazy hostů. Poučte, prosím, vaše děti o bezpečnosti a chování v chatě, na dětském hřišti, bazénu, terase i v okolí chaty.

14. Prosíme hosty, aby si po sobě vše uklidili, tzn. nábytek a veškeré zařízení a vybavení chaty včetně terasy vrátili na své původní místo.

15. Před odjezdem, prosím, vyvlékněte ložní prádlo, prostěradla a nechejte jej na pokoji /chrániče matrací a polštářů nevyvlékejte/.

Děkujeme

Pravidla při používání kuchyně

1. Prosíme o předání kuchyně v uklizeném a čistém stavu.

2. Kuchyňskou linku, lednice, sporáky, mikrovlnky, dřezy a ostatní zařízení, které jste používali je nutné umýt a předat čisté.

3. Nádobí roztřiďte zpět do skříněk na původní místo.

4. Při odjezdu nenechávejte v myčce žádné nádobí. V opačném případě jsou hosté povinni zaplatit sankci ve výši 300,- Kč.

5. V kuchyni je nutné vytřít podlahu.

6. V restauraci, v salonku, na terase je třeba utřít stoly, prostírání a zamést podlahu.

7. V restauraci je nutné roztřídit skleničky podle druhu a uložit je na původní místo.

8. Vyčistěte gril a popelníky.

9. Vyneste všechny odpadkové koše nejpozději v den odjezdu / i z pokojů/ do nedalekého kontejneru.